Žalúzia Zetta 90

Exteriérová žalúzia Zetta 90 je technologicky najvyspelejšia vonkajšia okenná žalúzia v oblasti exteriérovej tieniacej techniky, vhodná na zatienenie rodinných domov aj administratívnych budov. Lamely široké 9 cm sú v tvare písmena Z. V zavretom stave vytvárajú lamely celistvú plochu, ktorá zaručuje dokonalé zatienenie. Guma vlisovaná po celej dĺžke lamely zvyšuje termoregulačný efekt žalúzie. Oproti žalúzii Zetta 70 sa vonkajšie okenné žalúzie Zetta 90 hodia na zatieňovanie väčších plôch, pretože lamely pôsobia opticky väčším dojmom. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu. Variabilita montáže, moderný až technický dizajn a dokonalé zatienenie tvoria z tejto vonkajšej okenné žalúzie unikátny tieniaci prvok pre všetky typy objektov.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • vysoký stupeň zatienenia, 
 • termoregulačný aj ochranný efekt, 
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku, 
 • dolný profil z extrudovaného hliníka,
 • možnosť elektrického ovládania, 
 • znížená hlučnosť žalúzie (vlisovaná guma), 
 • maximálna garantovaná plocha 24 m2.

 

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm (pre ovládanie kľukou) / 6000* mm (pre ovládanie motorom)
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 24 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – pozri Odolnosť voči vetru, nižšie na stránke.

Atypické rozmery nedodávame.

Technické parametre

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný pásik
Vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 001
56 × 58
Fe
6053
P 001/2
56 × 60
Al
6053
P 012/1
93 × 14
Al
6054
P 037
0,42 × 113
Al
6055
P 029/1
80 × 9,5
PES
P 028
8 × 0,34
PES
Farba Štandard:
pozink. plech
Ostatné RAL v nástreku
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho
vzorkovníka ISOTRA, a  s.
Štandard: eloxOstatné RAL v nástreku biela biela siv

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop / stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop / stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop / stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantoch: krycia schránka priznaná / krycia schránka včlenená do zatepľovacieho systému alebo obvodového plášťa.

Špecifická montáž

 • Samonosné vyhotovenie (upevnenie žalúzie na vodiacich lištách)
 • Fasádne vyhotovenie (guľatá kazeta; montáž na fasádu)
 • Montáž do prekladu Heluz (zapustené vodiace lišty)
 • Montáž do prekladu Porotherm (vhodné pre samonosné vyhotovenie)
 • Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu

S montážou do prekladu je nutné počítať už vo fáze projektu rodinného domu.

Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanála Bravo

Limitné rozmery pre variant Bravo

 • minimálna šírka: 600 / 720* mm
 • maximálna šírka: 3500 / 1800* mm
 • maximálna výška: 2700 / 2500* mm
 • maximálna plocha: 9 m2 / 3* m2

*vyhotovenie so sieťou proti hmyzu
Pozn.: Max. výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 210 mm.

Samonosná žalúzie Viva

Rez Viva s polystirenom Rez Viva s polystirenom Rez Viva s polystirenom Rez Viva s polystirenom

Rez Viva bez polystirenu Rez Viva bez polystirenu Rez Viva bez polystirenu

Limitné rozmery pre variant Viva

 • VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
  min. max. min. max. max.
  bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
  so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3
 • * Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm
 • Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
  Cetta 60 Flexi 3500
  Cetta 65 2400
  Cetta 80 2800
  Cetta 80 Flexi 3000
  Cetta 80 Slim 3000
  Cetta 100 Flexi 4000
  Setta 65 2400
  Setta 90 3000
  Zetta 70 2600
  Zetta 90 3000

Zetta 90 do prekladu

Garantované rozmery pre žalúzie Zetta 90 do prekladu
 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 3850 mm
 • maximálna výška: 1900 mm
 • maximálna plocha: 8 m2