Žalúzia Titan 90

Absolútna špička medzi vonkajšími žalúziami. Reťazová žalúzia Titan je exteriérová žalúzia s bezpečnostnými prvkami, ktorá chráni objekt pred násilným vniknutím. Celý jej systém vrátane tvaru lamely nanovo vyvinulo vlastné vývojové oddelenie spoločnosti ISOTRA . Všetky ovládacie a bezpečnostné prvky sú skryté vo vodiacich lištách (nie sú voľne prístupné), čo znamená, že v spustenom a uzatvorenom stave nie je možné manipulovať so žalúziou zvonku.

Nový, špeciálny tvar lamely zaistí, že v uzavretom stave sa lamely do seba uzamknú, úplne bez medzier.

Tento typ žalúzie sa ovláda iba motoricky. Ak narazí žalúzia pri spúšťaní na prekážku, celý systém sa zablokuje a po odstránení prekážky zostáva paket lamiel stáť v mieste prekážky (nedôjde k samovoľnému pádu) a súčasne nemožno s paketom ručne manipulovať smerom nahor.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • Vysoký stupeň odolnosti proti vniknutiu do objektu, 
 • vysoký stupeň odolnosti proti vetru číslo 6, 
 • samonosná žalúzia, 
 • žalúzia využíva na sebe nezávislé systémy pre zdvíhanie a naklápanie lamiel, 
 • paket sa pri kontakte s prekážkou zastaví a po jej odstránení zostáva v polohe, po odstránení prekážky nespadne do spodnej polohy, 
 • jednoduchá a rýchla výmena poškodenej lamely, vlastné technológie, vrátane výroby komponentov a profilovacích strojov,
 • moderný design.

Spôsob ovládania

 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 2800 mm*
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2

*Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru – pozri Odolnosť voči vetru, nižšie na stránke.

Nie je možné dodať Atypické rozmery.

Farebné vyhotovenie

Ponúkame širokú škálu farebných vyhotovení. V prípade záujmu Vám radi zapožičiame fyzický vzorkovník farieb.

Technické parametre

Titan 90 Horný profil Dolný profil Lamela Vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P001/1
56 × 58
Fe
– O 123/XXXX
0,60 × 122,8
Al
199452
P 018/81 PU52
80 × 49,2
Al
Farba Štandard:
Pozink.plech
Ostatné RAL v nástreku
Podľa aktuálneho vzorkovníka ISOTRA, a. s. Lakované vo farbách RAL