Žalúzia Cetta 80

Najpoužívanejším typom vo vonkajšom tienení sú žalúzie Cetta 80, ktoré sú vďaka svojmu vzhľadu vhodné najmä pre rodinné domy. Lamely majú šírku 8 cm a sú v tvare písmena C. Vonkajšie žalúzie Cetta sa vyznačujú veľkou variabilitou vyhotovenia. Varianty Flexi a Slim majú nižšiu výšku nábalu a variant Duo je charakteristický rozdielnym stupňom naklopenia hornej a dolnej časti žalúzie súčasne.
Žalúzia Cetta 80, ktorá má záhyby po celej dĺžke lamely, je stabilnejšia vo vetre a pevnejšia proti tlaku.  Do pracovní, školiacich či konferenčných miestností odporúčame systém DUO, u ktorého sa horná a dolná časť žalúzie naklápa rozdielne. Hliníkové vodiace lišty zaisťujú stabilitu žalúzie vo vetre a sú podporným prvkom pre zabezpečenie domu proti vlámaniu.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičnom poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • dolný profil z extrudovaného hliníka, 
 • variabilita vyhotovenia: duo systém, slim systém, flexi systém, 
 • vysoký stupeň zatienenia,
 • termoregulačný aj ochranný efekt, 
 • znižovanie hladiny vonkajšieho hluku, 
 • možnosť elektrického ovládania, 
 • garantovaná plocha až 24 m2.

Spôsob ovládania

 • manuálne – kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 4000 mm (pre ovládanie kľukou, Cetta 80 Flexi – pre ovládanie motorom) / 6000* mm (pre ovládanie motorom)
 • maximálna výška: 4000 mm
 • maximálna plocha: 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 16 m2 (Cetta 80 Flexi – pre ovládanie motorom) / 24 m2 (pre ovládanie motorom)

* Upozornenie: S rastúcou šírkou žalúzie klesá trieda jej odolnosti voči vetru.

Nie je možné dodať Atypické rozmery.

Farebné vyhotovenie

Ponúkame širokú škálu farebných vyhotovení. V prípade záujmu Vám radi zapožičiame fyzický vzorkovník farieb.

Technické parametre

Horný profil Dolný profil Lamela Bočné vedenie Rebríček Textilný
pásik
oceľové lanko vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 001
56 × 58
Fe
4937
P 001/2
58 × 60
Al
4937
P 012/23
80 × 13
Al
4938
P 040
0,42 × 98
Al
4939
P 036
ø 3,2
Fe/PVC
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 030/1
68 × 85
PES
P 531
P 531/1
6 × 0,28
PES
Farba Štandard:
pozink. plech
Ostatné RAL v nástreku DECORAL*
Štandard:
elox. hliník
Ostatné RAL v nástreku DECORAL*
Podľa aktuálneho
vzorkovníka
ISOTRA, a. s.
sivá
čierna
Standard:
eloxOstatné RAL v nástreku DECORAL*
sivá
čierna
sivá
čierna

*maximálny rozmer 4000 mm

Varianty vyhotovenia Cetty 80

Slim systém

 • spĺňa požiadavku na nízku výšku nábalu
 • špecifické skladanie lamiel (bočný striedavý presah susedných lamiel) so zachovaním možnosti vedenia lištami
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal

Flexi systém

 • nízka výška nábalu sa docielila použitím lamiel bez pozdĺžneho záhybu
 • vhodné riešenie na montáž pri nedostatku miesta pre nábal

Detail a porovnanie výšok nábalu Cetta 80 a Cetta 80 slim

Duo systém

 • umožňuje rozdielny stupeň naklopenia lamiel hornej a dolnej časti žalúzie súčasne
 • zaisťuje oveľa väčšiu variabilitu zatienenia
 • vhodné riešenie do administratívnych budov, školiacich miestností alebo konferenčných hál

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantách:

 1. krycia plech priznaný
 2. krycia zaomietací

Špecifická montáž

 • Samonosné vyhotovenie (upevnenie žalúzie na vodiacich lištách).
 • Fasádne vyhotovenie (guľatá kazeta; montáž na fasádu).
 • Montáž do prekladu Heluz (zapustené vodiace lišty).
 • Montáž do prekladu Porotherm (vhodné pre samonosné vyhotovenie).
 • S montážou do prekladu treba počítať už vo fáze projektu rodinného domu.
 • Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanálu.

Samonosná žalúzia s nábalom mimo kanála Bravo

Limitné rozmery pre variant Bravo

 • minimálna šírka: 600 / 720* mm
 • maximálna šírka: 3 500 / 1 800* mm
 • maximálna výška: 1 900 mm
 • maximálna plocha: 9 m2 / 3* m2

*verzia so sieťou proti hmyzu
Pozn.: Max. výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 210 mm.

Samonosná žalúzie Viva

Limitné rozmery pre variant Viva

VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3

* Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm

Limitné rozmery pre variant Viva

VIVA Šírka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)
min. max. min. max. max.
bez siete proti hmyzu 600 4000 500 3000* 10,5 (motor)
so sieťou proti hmyzu 720 1800 500 2500* 3

* Viď tabuľka „Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm“ Maximálna výška žalúzie, ktorú pojme schránka veľkosti 300 mm

Typ žalúzie Výška žalúzie (mm)
Cetta 60 Flexi 3500
Cetta 65 2400
Cetta 80 2800
Cetta 80 Flexi 3000
Cetta 80 Slim 3000
Cetta 100 Flexi 4000
Setta 65 2400
Setta 90 3000
Zetta 70 2600
Zetta 90 3000

Cetta 65 do prekladu

Garantované rozmery pre žalúzie Cetta 80 do prekladu
 • minimálna šírka: 600 mm
 • maximálna šírka: 3850 mm
 • maximálna výška: 1700 mm, 4000 mm (Flexi – lanko), 2800 mm (Flexi – vodiace lišty), 2000 mm (Slim) 
 • maximálna plocha: 8 m2