Žalúzia Cetta 50

Vonkajšia žalúzia Cetta 50 je univerzálny typ exteriérovej žalúzie, ktorú možno použiť aj v interiéri.
Lamely široké 5 cm sú v tvare písmena „C“ bez záhybov na koncoch lamiel a montujú sa v miestach, ktoré nie sú vystavované príliš silnému pôsobeniu vetra. Vedenie žalúzie je riešené hliníkovými vodiacimi lištami, alebo lamely žalúzie sú vedené v oceľovom lanku. Dizajn exteriérovej žalúzie Cetta 50 je podobný žalúzii Cetta 80 – Flexi, na rozdiel od nej ju však nemožno namontovať do prekladu Heluz. Exteriérová žalúzia Cetta 50 dáva vďaka precíznemu vyhotoveniu a vysokej pohľadovej kvalite možnosť voľby medzi vonkajším a vnútorným umiestnením.

Exteriérová tieniaca technika vytvára optimálne prostredie z pohľadu svetelných a tepelných podmienok a je významnou súčasťou stavby z hľadiska úspory energie. V tradičním poňatí plnia exteriérové žalúzie tieniacu a bezpečnostnú funkciu, v netradičnom poňatí sú architektonickým prvkom administratívnych budov a šperkom rodinných domov.

Prednosti a výhody

 • vhodná pre zatienenie menších priestorov, 
 • variantne montáž do interiéru, 
 • možnosť elektrického ovládania, 
 • garantovaná plocha až 10 m2.

 

Spôsob ovládania

 • manuálne – šnúrou, kľukou
 • elektricky – diaľkovým ovládačom alebo vypínačom

 

Garantované rozmery

 • minimálna šírka: 400 mm / 600 mm (ovládanie motorom)
 • maximálna šírka: 3 500 mm
 • maximálna výška: 3 000 mm
 • maximálna plocha: 6 m2 (pre ovládanie šnúrou) / 8 m2 (pre ovládanie kľukou) / 10 m2 (pre ovládanie motorom)

Nie je možné dodať Atypické rozmery.

Farebné vyhotovenie

Ponúkame širokú škálu farebných vyhotovení. V prípade záujmu Vám radi zapožičiame fyzický vzorkovník farieb.

Technické parametre

Horný profil Dolný profil Lamela Boční vedení Žebříček Textilný pásik
šnúra/kľuka motor motor lanko vodiaca lišta
Obchodný názov
Rozmer (mm)
Materiál
P 528
40 × 40
Fe
3695
P 001
56 × 58
Fe
3695
P 001/2
56 × 60
Al
3695
P 508
49 × 12
Fe
3696
P 529
0,23 × 50
Al
3697
P 501
ø 2,2
Fe/PVC
Varianty vodiacich
lišt sú v technickom manuále
P 509
42 × 54
PES
P 531
6 × 0,28
PES
Farba Štandard:
RAL 9003 biela,
RAL 9006 strieborná, pozink (Fe profil), natural
(Al profil)
Príplatková:
ostatné RAL v nástriku, DECORAL*
Štandard:
RAL 9003 biela,
RAL 9006 strieborná, pozink Príplatková:
ostatné RAL v nástriku, DECORAL*
RAL 9003 biela,
RAL 9006 strieborná, pozink
RAL v nástriku, DECORAL*
Podľa aktuálneho
vzorkovníka
ISOTRA, a. s.
sivá/čierna Štandard: elox
V nástriku RAL
Príplatková: ostatné RAL v nástriku, DECORAL*
sivá
biela
sivá

*pre max. šírku 4000 mm

Varianty montáže

Základné typy montáže

 • Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena)
 • Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena)
 • Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Montáž do vytvorenej kapsy (strop/stena) Montáž do ostenia na rám okna (strop/stena) Montáž na rozširovací profil okna (strop/stena)

Tieto tri typy montáže môžu byť v dvoch variantách:

 1. krycí plech priznaný
 2. krycí plech zaomietací.